Buizenwarmtewisselaars

Onze buizenwarmtewisselaars worden in de procestechnologie gebruikt voor verdampen, condenseren en koelen middels warmteoverdracht.

De warmteoverdracht vindt plaats middels de zogenaamde buizenbundel, vaak ingebouwd in een rond en langwerpig vat waarin de warmte van twee substanties (lucht, water of andere gassen of vloeistoffen) met elkaar uitgewisseld worden zodra hiertussen een temperatuursverschil aanwezig is.

Door de buizen, die een relatief kleine diameter hebben, wordt het ene medium gepompt en in het omhullende vat het andere medium. De warmteoverdracht geschiedt indirect en zonder dat er fysiek contact is tussen de twee substanties. Afhankelijk van de constructie worden in een buizenwarmtewisselaar drukken tussen 6 en meer dan 300 bar bereikt.

Buizenwarmtewisselaars of bundels bevinden zich ook in turbinecondensors, hulpcondensors, warmtecondensors, oliekoelers, kruisstroomrecuperatoren, tegenstroomrecuperatoren, gelijkstroomrecuperatoren, lagedrukvoorwarmers, hogedrukvoorwarmers, ontgassingsinstallaties, warmtewisselaars voor gebouwenverwarming en koelers voor secundair-watersystemen.