Drukverlagingsvaten

Om reststoom, dat bij de verdamping van condensaat in hogedruk stoominstallaties ontstaat, terug te winnen voor hergebruik, worden drukflashtanks gebruikt.

Daarbij wordt het hogedrukcondensaat in de flashtank geleidt waar de druk wordt verlaagd en flashstoom ontstaat. Hiermee daalt tevens de temperatuur en kan de stoom worden gebruikt voor toepassingen waar lagedruk stoom gewenst is.