Vaten en apparaten

Tot het leveringsgamma behoren de constructie en vervaardiging van warmtewisselaars en (proces)vatenvoor energiecentrales en (chemische) industrie.

De fabricage van producten zoals voorverwarmers, warmtecondensors, tussenkoelers en -verhitters, maar ook (proces)vaten, drukverlagings- en ontgassingsinstallaties, worden hier op één adres aangeboden.